Product Information

HYDRAULIC CHUCK
Product Description : 1.3μ以下跳動精度,可減少刀具磨耗,提升面粗度(刀具懸伸,為柄徑4倍量測值)2.具減振功能設計,可降低阻尼,提高加工穩定性3.夾刀操作簡單,縮短換刀準備時間4.重覆精度佳,可大幅節省校刀時間
PARFAITE TOOL CO., LTD
Brand Name: PARFAITE
Booth Number :
Contact Information :
  • www.parfaite.com.tw
  • +886-6-2700333
  • +886-6-2700888
  • No. 153, Chung Shan Rd., Jen Te Dist., Tainan 717, Taiwan
Quick Search PULL