Product Information

滾珠螺桿 - 靜音型S系列
Product Description : 產品特性: • 低噪音 最佳化迴流路徑的設計,可吸收鋼珠撞擊迴流 器所產生的噪音與一般品比較下降5~10dB。 • 音質佳 使用高剛性、耐磨耗的複合材質的迴流系統,使 鋼珠運轉聲音保持低沉且柔順。 • 切線設計的循環路徑,讓鋼珠進入迴流系統衝 擊力大幅下降,使螺帽運轉時振動降低且平順 穩定。 應用範圍: CNC機械 / 產業機械 / 半導體設備
Precision Motion Industries, INC.
Brand Name: PMI
Booth Number :
Contact Information :
  • www.pmi-amt.com.tw
  • +886-4-25282984
  • +886-4-25121027
  • No.71, Ln. 20, Dafu Rd., Shengang Dist., Taichung City 42946, Taiwan
Quick Search PULL